Однією з найбільш суттєвих змін у системі початкового навчання в Україні стала відмова від використання бальних оцінок протягом початкової школи, тобто з 1 по 4-й класи.

Таким чином, оцінювання на протязі першого класу немає взагалі, а на протязі другого необхідність виставлення оцінок встановлюється за рішенням педагогічної ради школи.

Також створено перелік навчальних дисциплін, оцінювання успішності за якими на протязі початкової школи взагалі не здійснюється.

Також було введено обмеження щодо обсягу домашніх завдань, зокрема — тих, виконання яких припадає на вихідні дні та канікули.

Крім того, на протязі першого класу домашні завдання взагалі відсутні, на протязі другого їх обсяг не може бути більшим того, який дитина може виконати самостійно протягом 45 хвилин, у третьому класі — за 1 годину 10 хвилин, к четвертому — за 1 годину 30 хвилин.

Скасовується також ряд застарілих вимог, наприклад — оцінювання якості ведення зошиту.

Крім цього реформа стосується також етичних аспектів навчального процесу. наприклад, успішність відповіді учня є конфіденційною інформацією. Детальна інформація щодо успішності учня надається тільки його батькам за їх запитом.