Реформа середньої освіти, яка знайшла вираз у проекті «Нова українська школа», затвердженому Кабінетом Міністрів 16 грудня 2016 року, передбачає комплексні зміни у підході до навчання.

 

 

Основною відмінністю від застарілої системи повинно бути не лише надання учням набору знань, які не мають практичного значення. Згідно нової концепції, в сучасній системі освіти планується значно більше уваги приділяти можливості застосовувати отримані знання на практиці. Таким чином, школа повинна поєднувати саме надання знань з навчанням тому, як їх застосовувати.

Крім того, необхідно провести адаптування самого набору знань, які надаватимуться учням. Без докорінних змін у переліку знань неможливо буде підготувати конкурентоздатного фахівця, який матиме можливість ефективно розвиватися в умовах сучасного ринку праці.

Досить суттєво змінюється підхід до викладання у молодших класах. Окрім введення ряду вимог щодо психологічного комфорту учнів (відсутність оцінок у першому класі, конфіденційність інформації щодо успішності, і так далі), запроваджується інтегрований підхід до надання інформації. Зокрема, кожного дня обирається певна тема для вивчення, наприклад – весняні квіти. І всі дисципліни, які викладаються в цей день, так чи інакше стосуються даної теми.

Зрозумілим є факт, що провести перелічені зміни неможливо без перепідготовки викладацького складу закладів освіти. В рамках даної програми планується провести перепідготовку біля 22 тисяч вчителів молодших класів.

Перелічені зміни до системи освіти будуть проваджуватися поступово. Зокрема, на протязі 2017-2018 навчального року планується провести пілотне випробування нової методики на базі 100 шкіл, розташованих по всій Україні.